Koertel on Euroopas on puukide poolt enimlevitatud haigusteks borrelioos, babesioos, erlihhioos ja anaplasmoos. Neid haigusi on väga raske diagnoosida ning ravida. Sageli on need haigused ebatüüpilise kliinilise pildi tõttu aladiagnoositud ning seetõttu ka ebapiisavalt ravitud, põhjustades koertele tõsiseid tervisekahjustusi. Nii näiteks on koertel borrelioosi esmasteks tunnusteks palavik ja loidus, hilisemas haiguse järgus tekib koertel sageli longe ning kujunevad välja neerude-, südame- ja maksakahjustused. Kuna need esmased tunnused ei ole iseloomulikud vaid sellele haigusele, vaid võivad esineda enamike nakkushaiguste puhul, jääb borrelioos haiguse algjärgus sageli diagnoosimata. Ilma varase ja õige diagnoosita ei ole aga võimalik valida õiget ravi ning seda piisavalt vara alustada. Hilisemas haiguse järgus alustatud ravi aga ei pruugi anda oodatud tulemust ning koeral võib tekkida tõsine tervisekahjustus.

Puugid levitavad haigusi ka kassidele, kuid meie regioonis esinevad need haigused kassidel harvem kui koertel ega põhjusta enamasti nii raskeid terviseprobleeme. Näiteks esineb borrelioosi puhul kassidel enamasti vaid kerget longet, mis allub hästi ravile. Kasside babesioos on juba raskem haigus, mille puhul kassidel tekib isutus, kehakaal hakkab langema ning kassid muutuvad aneemiliseks. Vahel võib tekkida ka kollatõbi, kassid võivad oksendada ning neil on probleemid hingamisteedega. Erlihhioosi ja anaplasmoosi Euroopas aga kassidel peaaegu ei esine. Lisainfot inglisekeelselt veebilehelt www.cvbd.com

Puukide poolt levitatava haiguse arengutsükkel

Puukide-poolt-levitavate-haiguste-arengutsykkel