Mikrokiibi vajalikkusest

Kuigi Eestis on lemmikloomadele mikrokiipe paigaldatud juba 15 aastat, ei ole paljud lemmikloomaomanikud selle vajalikkust endale teadvustanud. Varasemalt on kasutatud koerte märgistamiseks tätoveerimist. Tätoveerimisel on aga võrreldes mikrokiipimisega mitmeid puudusi.

Kuid mikrokiibist üksi pole kasu kui loom kaduma läheb. Selleks, et looma omanik üles leida, on vaja, et looma andmed oleks kantud registrisse. Enamasti tehakse mikrokiibi paigaldamise ja andmete registrisse kandmise protseduur koos. Mikrokiibi paigaldamine ilma registrisse kandmiseta võib toimuda näiteks siis kui emase koera või kassi omanik kiibistab kõik sündinud kutsikad või kassipojad, kes plaanitakse müüa või ära anda. Sel juhul jääb registrisse kandmine uue omaniku hooleks.

Kuigi mikrokiipimine pole kõikides omavalitsustes kohustuslik, võiks see siiski olla heaks tavaks kõikidele lemmikloomaomanikele. Kui loomad oskaksid rääkida, siis ei oleks meil kadunud lemmikloomade probleemi. Šveitsi tootja Datamars annab lemmikloomadele hääle läbi stabiilse ja tõestatud elektroonilise lemmikloomade identifitseerimise süsteemi.

datamars

Mis on mikrokiip?

Mikrokiip on väikeste mõõtudega (13,3 x 2mm) bioklaaskapsel, milles on elektrooniline mikroskeem koos elektromagnetilise antenniga. Mikroskeemi sisse on kodeeritud riigi alfabeetiline lühend (näiteks EST), selle numbriline kood (Eesti puhul 233) ja 12-kohaline digitaalne ID number, mis vastab ISO 11784 standardile. See number on unikaalne, muutumatu ja püsiv.

kiip

Miks märgistada lemmiklooma mikrokiibiga?

Mikrokiipimisel ehk elektroonilisel märgistamisel on võrreldes tätoveerimisega mitmeid eeliseid:
-> mikrokiibi paigaldamine on peaaegu valutu protsess ja ei traumeeri looma
-> ID number on unikaalne ja muutumatu
-> ID number on eluaegne
-> mikrokiibiga saab märgistada igat liiki ja igas vanuses loomi
-> mikrokiibi lugejaga on ID numbri lugemine lihtne ja kiire
-> elektrooniline märgistamine on rahvusvaheliselt standardiseeritud ja tunnustatud


Kuidas ja kuhu mikrokiip paigaldatakse?

Loomaarstid süstivad mikrokiibi (mis on pakendatud steriilsesse ühekordsesse süstlasse) loomale naha alla kaela vasakule poolele. Enne ja pärast paigaldust kontrollitakse mikrokiipi lugeja abil. Mikrokiibi lugeja aktiveerib mikrokiibis oleva numbri ja näitab seda oma kuvaril.

loomad

Vaata lisaks lemmikloomade identifitseerimise kohta www.lemmikloomaregister.ee

NB! Vastavalt 1.01.2014 jõustuvale uuele Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjale peavad alates 1. jaanuarist 2015 olema kõik Tallinnas peetavad kassid kiibitud ja registreeritud Tallinna registris.