kirp

Sügis on peagi käes ning ilmad hakkavad tasapisi jahedamaks muutuma. Ilmamuutus mõjub ka mõnedele parasiitidele – puukide aktiivsus hakkab külmade saabudes tasapisi vähenema. Küll aga ei lahenda jahe ilm kirpude probleemi, sest kirpude munad ja vastsed on turvaliselt peidus põrandapragudes ja vaipades, hoides kirpude populatsiooni aastaringselt elujõulisena

Kirbud on ühed tüütud parasiidid, kes lisaks hammustamisele võivad tekitada ka kirbuallergiat. See on äge nahareaktsioon, mis põhjustab sügelust ning nahale tekivad punetavad täpikesed ja sõlmekesed. Allergiline nahareaktsioon võib viia tugeva nahapõletikuni ja karvade väljalangemiseni. Tundlikul loomal piisab allergilise reaktsiooni tekkimiseks vaid mõnest kirbuhammustusest.

Kirp on ka paelussi, Dipylidium caninum’i (koeraviigi), vaheperemeheks. Paelussi lõpp-peremeesteks on koer, kass ja inimene. Loomad nakatuvad karvastikust kirpe otsides ja neid alla neelates. Inimesed, eriti just lapsed, võivad nakatuda, kui paelussi vastset sisaldava kirbu kogemata alla neelavad, näiteks lemmikloomaga mängides. Loomade ja inimeste seedekulglas areneb koeraviik täiskasvanuks ning organismis parasiteerides põhjustab paeluss kõhuvalu ja seedehäireid.

Kirpude eest kaitsmiseks on kõige efektiivsem teha profülaktikat ja hoida oma lemmikloomad kirpudest puhtana. Selleks tuleb manustada preparaati, mis toimiks hästi kiiresti ja ohutult.

Kasutades Advantage täpilahust (toimeaine imidaklopriid) surevad kassi ja koera karvastikus olevad kirbud ühe päeva jooksul pärast ravimi manustamist. Ühekordne ravimi manustamine hoiab ära edasise kirpudega nakatumise nelja nädala jooksul. Re-invasioon uute kirpude ilmumisega keskkonda võib ilmneda kuus nädalat (või isegi hiljem) pärast ravi algust. Optimaalseks kirpude invasiooni profülaktikaks ja tõrjeks on vajalik igakuine ravimi manustamine.

Hoidke ikka ennast ja oma lemmikuid!

Tähe­le­panu! Tege­mist on ravi­miga. Enne tar­vi­ta­mist lugege tähe­le­pa­ne­li­kult pakendi info­lehte. Kae­buste püsi­misel või kõr­val­toi­mete tek­ki­misel pidage nõu oma loomaarstiga.

Lisainfot kirpude tõrjumise teemal leiate siit.