Reeglid, mida tuleks jälgida

Aeg-ajalt tuleb kõikidel lemmikloomaomanikel ette olukordi, kus neil tuleb oma lemmikule manustada parasiitide vastaseid preparaate. Loomaarstid selgitavad küll alati täpselt, kuidas vastavat ravimit manustada, kuid lisaks on ka mõned üldised reeglid, mida tuleb alati järgida.

 1. Lugege pakendi infolehte
  Enne ravimi manustamist oma lemmikloomale lugege hoolikalt pakendi infolehte. See sisaldab olulist informatsiooni, kuidas preparaati kasutada ja doseerida.
 2. Varuge piisavalt aega
  Sobiv moment, millal oma loomale ravimit manustada, tuleb valida väga hoolikalt. Varuge piisavalt aega ja keskenduge vaid sellele tegevusele. Hoidke lapsed eemal.
 3. Peske käed
  Pärast preparaadi käsitsemist peske alati käed korralikult puhtaks, et kätele ei jääks ravimi jääke
 4. Vältige otsest kontakti
  Vältige otsest kontakti ravimiga. Preparaate mitte sisse hingata. Nahale või silma sattunud ravimi pritsmed ja ravimi jäägid pesta maha rohke veega. Pärast looma nahale ravimi manustamist mitte puudutada seda kohta enne, kui see on kuiv.
 5. Hoidke loomaga distantsi
  Kui ravim on manustatud välispidiselt, siis tuleb ravi järgselt vältida looma ja inimeste vahelist
  lähedast füüsilist kontakti. Eriti tähelepanelik tuleb olla just laste suhtes. Intensiivset kontakti oma lemmikuga vältida 24 tundi pärast ravimi manustamist ning mitte lasta loomi oma voodisse magama.
 6. Säilitage ohutus
  Juhul, kui te puutute preparaadiga kokku ja teil tekib nahareaktsioon, või kui te neelate alla või
  hingate sisse preparaadi toimeainet, tuleks kindlasti pöörduda arsti poole. Võtke kaasa pakendi infoleht ja näidake seda arstile. Kui teil seda ei ole, siis piisab ka pakendist.
 7. Hoiustage ja hävitage preparaate õigesti
  Hoidke kõiki ravimeid laste eest varjatuna. Parasiitide vastaseid preparaate hoiustage eraldi kohas, kuivades tingimustes nii, et igaüks neile ligi ei pääseks. Kui te osaliselt kasutatud prepraate enam ei vaja, tuleb need hävitada.

 

Kuidas manustada preparaati ?

Nii on see veelgi lihtsam!

Tabletid

Kassid
Saadaval on maitsvad toidupalad, mille abil tablette manustada. Samuti võite te peita tableti vorstitüki või näiteks või sisse enne kui tabletti loomale pakute. Kui teie lemmikloom on hea iseloomuga, võite panna talle tableti suhu ja hoida suud kinni, kuni ta ravimi alla neelab.

Koerad
Teie loomaarstil on usside vastu olemas väga maitsvad tabletid. Lisaks võite te peita tabletid oma koera lemmiktoidu sisse, näiteks toore liha sisse. See trikk töötab eriti hästi siis, kui loom ei ole mõnda aega söönud. Esmalt andke oma koerale mõned lihatükid ilma tabletita ning seejärel lihatükk koos tabletiga.

Pihustid

Hoidke loomad, kellele on ravimit pihustatud, eemal lahtisest tulest ja kuumaallikatest, sest need võivad preparaadiga reageerida. Oht on möödas niipea, kui karvastik on täiesti kuivanud – see võtab aega umbes pool tundi. Parim viis on manustada pihustit õues.

Rihmad

Vältida kontakti ravimrihmaga, kui loom seda kannab. Peske alati käed peale rihma kaela panekut ning ka pärast looma kallistamist. Loomad, kes kannavad antiparasitaarset rihma, tuleb eemal hoida väikestest lastest ja imikutest.

Täpilahused

Täpilahust nahale manustades tõmmake loomal karvad kahe sõrmega laiali ja manustage ravim otse nahale. Mitte hõõruda seda naha sisse, sest toimeaine imendub ise. Parim aeg ravimi manustamiseks on õhtu, sest siis jääb ravimil piisavalt aega imendumiseks. Mõned materjalid, nagu näiteks kangas ja nahk, võivad ravimiga reageerida. Selle vältimiseks kaitsta neid esemeid seni, kuni looma karvastik on kuivanud. Lapsed hoida samuti loomadest eemal 24 tundi jooksul pärast ravimi manustamist.