Kampaania “Sõbrapilt” tingimused

  1. Kampaania “Sõbrapilt” on perioodil 01.02–14.02.2016

(kaasa arvatud) toimuv kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mida korraldab Magnum Veterinaaria AS, registrikood 10007517 (edaspidi Korraldaja).

2.  Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks peab osavõtja pildistama ennast koos oma lemmikloomaga ja laadima foto Facebooki, järgides allpool toodud juhiseid.

3.1.            Pildi üleslaadimiseks ja/või hääletamiseks peab kasutaja Magnum Veterinaaria / Minulemmikule Facebooki fännilehel “Like/Meeldib” nuppu vajutama.

3.2.            Pildil peab olema näha lemmikloom ja omanik selgelt ja arusaadavalt ning foto peab olema suureformaadiline ning kõrge kvaliteediga.

3.3             Konkursil osaleja jagab konkursiplakatit oma seinal.

3.4.            Konkursilt eemaldab Korraldaja mängu parema toimimise ja teiste osalejate huvides fotod koos sõnumiga ja fotod:

  1. a) mis on ebasündsad;
  2. b) mis on juba varasemalt Kampaania raames postitatud;
  3. c) mis lähevad vastuollu muude heade tavade või Eesti Vabariigi seadustega.

3.5.            Pilt tuleb saata Magnum Veterinaaria / Minulemmikule Facebooki kontole (sõnumitesse) www.facebook.ee/Minulemmikule või saata e-posti aadressile info@minulemmikule.ee

3.6             Pilt laetakse vastavasse albumisse esimesel võimalusel.

3.7.            Olles saatnud pildi kontole www.facebook.ee/Minulemmikule, kinnitab osaleja, et ta on tutvunud ja nõustub Kampaaniatingimustega ning et tegu on fotoga tema isiklikust kogust mitte pildipangast, mõnest väljaandest vms kanalist.

3.8.            Pärast pildi saatmist Minulemmikule fännilehele, peab osaleja andma loa ka Facebookile oma andmete kasutamiseks.

3.9.            Kõikide osalejate fotod kuvatakses Minulemmikule fännilehe fotoalbumis “Sõbrapilt!”. Piltide poolt hääletamine käib “Like“-nupu abil. Igale pildile saab kasutaja anda ainult ühe hääle. Kampaania peaauhinna loosimises osalevad 10 pilti, mis on Kampaaniaperioodi vältel saanud kasutajatelt kõige rohkem hääli. 10 enim hääli saanud pildi seast valib Korraldaja poolt moodustatud erapooletu žürii parima, mis võidab peaauhinna.

3.10. Konkursil saab osaleda ühe fotoga.

4. Kampaania võidufond on järgnev:

Peaauhind – 50 € väärtuses Pet City kinkekaart ning võidufotost A5 suuruses hariliku pliiatsiga joonistus Kerli Toode poolt (www.artbykerli.com). Peaauhinna saab Kampaaniaperioodil 10 enim hääli saanud pildi hulgast Kampaania korraldaja poolt moodustatud erapooletu žürii otsuse põhjal parimaks tunnistatud pilt. Lohutusahinnaks on teisele ja kolmadale kohale My Family Friends sarjast vabalt valitud ripats ning soovi korral selle graveerimine Pet City Pärnu või Tallinna lemmikloomapoes.

5. Loosimiste ajakava

Peaauhinna loosimine toimub 15.02.2016 ja võitja kuulutatakse välja hiljemalt 17.02.2016.

6. Peaauhinna võitja kuulutatakse välja Magnum Veterinaaria / Minulemmikule Facebooki kontol ja Instagramis. Võitja peab auhinna kättesaamiseks võtma ise ühendust  info@minulemmikule.ee või FB sõnumites.

7. Kampaania auhinna saab kätte tööpäevadel kl 9.00-17:00 aadressil Vae 16, Laagri või lepitakse auhinna kättesaamine võitjaga personaalselt kokku.

8. Kampaanias osaledes kinnitavad osalejad, et Korraldaja võib kasutada nende isiklikke andmeid võitjate väljaselgitamiseks. Lisaks nõustuvad osalejad sellega, et võitjate nimed avaldatakse veebiaadressil www.minulemmikule.ee ja Magnum Veterinaaria / Minulemmikule Facebooki lehel ja Instagramis. Korraldaja kinnitab, et ei kasuta osalejate andmeid muul otstarbel kui Kampaania raames ega edasta neid kolmandatele isikutele.

9. Võitja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks Korraldajale isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart) ja kinnitama oma allkirjaga auhinna kättesaamise.

10. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui:

a) Kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid;

b) esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid;

c) Kampaanias osaleja ei võta Korraldajaga ise ühendust auhinna lunastamiseks 3 kuu jooksul peale loosimiskuupäeva;

d) auhinda ei ole võimalik üle anda võitja poolt nimetatud kohas.

11. Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või kasutajatele ja/või nende poolt kolmandatele isikutele auhindade kasutamisega seoses tekitatud võimalike kahjude eest.

12. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhinda ei asendata Kampaanias osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga kampaania Korraldaja otsusel.

13. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejale. Info kajastatakse www.minulemmikule.ee lehel ning Magnum Veterinaaria / Minulemmikule Facebooki kontol.

14. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta Magnum Veterinaaria AS, Vae 16, Laagri 76401, Harjumaa märksõnaga “Sõbrapilt”. Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul.

15. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

16. Kampaanias ei või osaleda Magnum Veterinaaria AS, Kampaania korraldamisega seotud agentuuride töötajad ja nende perekonnaliikmed.

17. Kampaania kohta tekkivad küsimused edastada e-mailile info@minulemmikule.ee